Conectare

Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]

Download

Înregistrare

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]

Download

Vă mulţumim pentru că v-aţi înregistrat la Omron

Un mesaj e-mail pentru finalizarea creării contului dvs. a fost trimis la

Întoarceți-vă la site-ul web

să obţineţi accesul direct

Completaţi-vă detaliile mai jos şi obţineţi accesul direct la conţinutul de pe această pagină

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]

Download

Vă mulţumim pentru interesul dvs.

Acum aveţi acces la CX-One

A fost trimis un mesaj e-mail de confirmare la

Continuaţi la pagină
Caracteristici

Un singur software pentru sistemul dvs. de automatizare

Software-ul CX-One le permite utilizatorilor să construiască, să configureze şi să programeze o mulţime de dispozitive precum PLC-uri, HMI-uri şi sisteme de control al mişcării şi comunicaţii de date care utilizează un singur pachet software cu o singură instalare şi un singur număr de licenţă. Aceasta reduce într-o foarte mare măsură complexitatea configuraţiei şi permite programarea sau configurarea sistemelor de automatizare cu instruire minimă.

  • Un software pentru a susţine programarea PLC-urilor + HMI, comunicaţiilor, servoacţionărilor şi invertoarelor, regulatoarelor, comutatoarelor şi senzorilor
  • Aspect şi funcţionalitate comune pentru configurarea tuturor dispozitivelor
  • O instalare şi un număr de licenţă pentru tot software-ul
  • Înregistrarea on-line oferă actualizare gratuită, biblioteci gratuite, răspunsuri la întrebări frecvente şi asistenţă

Structuri şi serii

v4 structures arrays prod

Creaţi programe avansate cu ajutorul blocurilor de date cu tipuri identice de date (serii) sau tipuri diferite de date (structuri). Simbolurile membrilor pentru noul User Defined Type pot fi accesate simplu din program. Crearea simbolurilor devine mai rapidă deoarece alocarea şi gestionarea memoriei este automată, iar dvs. puteţi monitoriza cu uşurinţă toate simbolurile membrilor din Fereastra de supraveghere numai prin utilizarea numelui acestora. Utilizarea structurilor şi seriilor ca variabile intrare/ieşire pentru o funcţie bloc asigură transferul simplu al numeroşilor parametri într-un format uniform. Această uniformitate şi ierarhie clară a datelor poate contribui la accesibilitatea programului în timpul dezvoltării şi întreţinerii. Pentru majoritatea datelor de program complexe, sunt acceptate chiar structuri în serie, serii de structuri şi structuri cu elemente de tip serie.

Temporizatoare și numărătoare

v4 timers counters prod

Tipuri de date speciale pentru simbolurile TEMPORIZATOR (numărătoare inversă) şi CONTOR (numărătoare ascendentă) simplifică într-o foarte mare măsură utilizarea temporizatoarelor/contoarelor în programe ladder ca rânduri; pentru a le reseta şi a le verifica puteţi pur şi simplu să le accesaţi utilizându-le denumirea. Atunci când se utilizează cu caracteristica Alocare automată, puteţi defini un simbol de tipul TEMPORIZATOR sau CONTOR şi nu va trebui să vă faceţi niciodată griji în legătură cu locul în care este stocat. Aceasta înseamnă întreţinere zero pentru a rezolva adresele atunci când se dezvoltă un program sau atunci când rândurile sunt copiate într-un nou proiect. Sunt de asemenea acceptate serii de temporizatoare şi de contoare.

Editare inteligentă

v4 smart input prod

Un mod nou mai inteligent de a introduce programe cu mai puţine apăsări de taste, având drept rezultat o programare mai rapidă. Ferestrele intuitive, navigarea prin simboluri şi ajutorul contextual rapid au drept consecinţă faptul că în timpul punerii în funcţiune este necesară remedierea pentru mai puţine greşeli şi erori de tastare. Atunci când se introduc instrucţiuni sau denumiri ale simbolurilor, un browser stil „text prognozat” vă arată corespondenţe posibile pe care se poate face clic sau care pot fi selectate cu uşurinţă. Adresele simbolurilor pentru următoarea intrare şi ieşire sunt incrementate automat pentru a accelera crearea noului program, iar o funcţie specială copiere/lipire permite dublarea rapidă cu adrese secvenţiale. Nu este necesară desenarea manuală a conexiunilor în trepte deoarece aceasta este completată automat – chiar pentru operaţiuni mai complexe precum contacte paralele (OR) sau invocarea funcţiilor bloc. Toate acestea fac programarea mai inteligentă, mai rapidă şi mai intuitivă.

Editare configurare EtherNetIP

ethernetip setup wizard prod

Expertul de configurare EtherNetIP face configurarea simbolurilor de reţea rapidă şi uşoară pentru schimbul de date controler cu controler prin importarea de etichete din CX-Programmer.

Verificarea funcţiei Control poziţie

v4 position control verification prod

Verificarea din timp a funcţiei Control poziţie poate afişa grafice ale poziţiilor sau vitezelor în funcţie de timp, verificând acţiunea înainte de transferare. Se pot verifica deplasările pentru până la 4 axe per sarcină:

  • pentru toate axele
  • interpolare una/două axe
  • instrucţiuni de ieşire în impulsuri

Specificaţii şi informaţii pentru comenzi

Ordering information

CX-One FULL

Media

Order code

Single licence

Licence Only

CXONE-AL01-EV_

Three user licence

Licence Only

CXONE-AL03-EV_

Ten user licence

Licence Only

CXONE-AL010-EV_

Thirty user licence

Licence Only

CXONE-AL030-EV_

Fifty user licence

Licence Only

CXONE-AL050-EV_

Site licence

Licence Only

CXONE-AL0XX-EV_

Software on CDs

CD

CXONE-CD-EV_

Software on a DVD

DVD

CXONE-DVD-EV_

CX-One LITE

Media

Order code

Single user licence

Licence Only

CXONE-LT01-EV_

Software on CD

CD

CXONE-LTCD-EV_

Specifications

Subject

Indicator

Description

Programming

CX-Programmer

CX-Programmer provides one common PLC software platform for all types of Omron PLC controllers - from micro PLC's up to Duplex processor systems. It allows easy conversion and re-use of PLC code between different PLC types, and the full re-use of control programs created by older generation PLC programming software.

CX-Simulator

A debugging environment equivalent to the actual PLC system environment can be achieved by simulating the operation of a CS/CJ Series PLC with a virtual PLC in the computer. CX-Simulator makes it possible to evaluate program operation, check the cycle time and reduce debugging time before the actual equipment is assembled.

CX-Designer

CX-Designer is used to create screen data for NS-series Programmable Terminals. CX-Designer can also check the operation of the created screen data on the computer. CX-Designer enables efficient development process for screen creation, simulation and project deployment. Users can develop screens more efficiently with Easy-to-use Support Software. CX-Designer has about 1,000 standard functional objects with associated graphics and advanced functions, so even first-time users can create screens easily just by arranging functional objects in a screen.

Networks

CX-Integrator

CX-Integrator is the main configuration software for CX-One. It enables easy performance of many operations, such as monitoring the connection status of various networks, setting parameters, and diagnosing networks.

CX-ConfiguratorFDT

Based on FDT/DTM technology, CX-ConfiguratorFDT can be used to configure devices from any vendor connected to a PROFIBUS network. This concept will later be expanded to support many more networks using this technology.

Motion & Drives

CX-Motion

CX-Motion can be used to create, edit, and print the various parameters, position data, and motion control programs (G code) required to operate Motion Controllers, transfer the data to the Motion Control units, and monitor operation of the Motion Control units. Increase productivity in every step of the motion control process, from development of the motion control program to system operation.

CX-Drive

The complete current range of Omron Yaskawa inverters and servos is covered in this software with full access to all parameters (with 3 different operator levels available). An easy overview of parameters is also included which includes filters to show values that are: different from default, different from inverter, invalid setting. Graphical overviews are available to further assist with configuration of some more detailed parameters such as jump frequencies, v/f profiles and analog setting.

CX-Position

CX-Position simplifies every aspect of position control, from creating/editing the data used in Position Control units (NC units) to communicating online and monitoring operation. The software is equipped with functions that can improve productivity, such as automatically generating project data and reusing existing data.

Regulation and Switching

CX-Thermo

Omron’s CX-Thermo support software has been specially developed for use with the company’s E5CN, E5EN, E5GN, E5AN, E5CN-H, E5EN-H, E5AN-H, E5ZN, E5AR, E5ER and CelciuXº temperature controllers. CX-Thermo enables faster parameter set-up, easier device adjustment and simpler maintenance. It dramatically reduces the time and effort needed to set and manage temperature control parameters.

CX-Process

CX-Process simplifies every aspect of loop control, from creating/transferring function blocks to running the Boards/units and debugging (tuning PID parameters, etc.) operation. Function block programs can be created easily by pasting function blocks in the window and making software connections with the mouse.

Sensing

CX-Sensor

CX-Sensor allows configuration and monitoring of Omron's ZX range of sensors via a series of easy to use displays. The graphing dialog allows the outputs from several sensors to be reviewed and compared simultaneously, allowing configuration of complex processes. The software also includes a driver that allows sensor data to be accessed via an Omron serial control unit (SCU) and from other Omron applications such as CX-Supervisor. With the aid of Omron's CX-Server OPC application it is even possible to monitor sensor data in real time from Microsoft Excel.

Indicatoare

CX-Designer

cx-designer2 prod
CX-Designer se utilizează pentru a crea interfața utilizator pentru terminalele programabile din seria NS. CX-Designer poate verifica, de asemenea, funcţionarea interfeței utilizator create pe calculator. CX-Designer permite un proces de dezvoltare eficient pentru crearea ecranelor, simulare şi desfăşurarea proiectului. Utilizatorii pot dezvolta mai eficient ecrane cu software-ul de asistenţă uşor de utilizat. CX-Designer are aproximativ 1000 de obiecte funcţionale standard cu grafice asociate şi funcţii avansate, deci chiar şi cei care îl utilizează pentru prima dată pot crea cu uşurinţă ecrane numai prin aranjarea obiectelor funcţionale într-un ecran.

Integrator CXr

cx-integrator2 prod
CX-Integrator reprezintă software-ul de configurare principal pentru CX-One. Acesta permite realizarea uşoară a numeroase operaţiuni, precum monitorizarea stării de conectare a diferitelor reţele, setarea parametrilor şi diagnosticarea reţelelor.

CX-Motion

cx-motion 1 prod
CX-Motion se poate utiliza pentru a crea, edita şi imprima diferiţi parametri, date de poziţie şi programe de control al mişcării (cod G) necesare pentru a acţiona controlerele de mişcare, a transfera datele la unităţile de control al mişcării şi a monitoriza funcţionarea unităţilor de control al mişcării. Creşte productivitatea în fiecare etapă a procesului de control al mişcării, de la dezvoltarea programului de control al mişcării la operarea sistemului.

CX-Motion MCH

cx-motion 2 prod
Programați aplicaţii de mişcare avansate utilizând unităţile de control al mişcării CS1W-MCH71 şi CJ1W-MCH71, setarea parametrilor de sistem, datele de poziţionare, programarea sarcinilor de mişcare şi datele CAM.

CX-Motion NCF

cx-motion ncf prod
Creați rapid soluţii de mişcare punct la punct cu ajutorul acestui software de configurare integrat pentru sisteme dotate cu magistrală de comunicație MECHATROLINK-II.

CX-Motion Pro

cx-motionpro prod
CX-Motion Pro face programarea controlului mişcării clară, simplă şi rapidă.

Poziţia CX

cx-position prod
CX-Position simplifică fiecare aspect al controlului poziţiei, de la crearea/editarea datelor utilizate în unităţile de control al poziţiei (unităţi NC) până la comunicarea online şi monitorizarea funcţionării. Software-ul este echipat cu funcţii care pot îmbunătăţi productivitatea, precum generarea automată a datelor de proiect şi reutilizarea datelor existente.

Proces CX

cx-processtool prod
CX-Process simplifică fiecare aspect al controlului în buclă, de la crearea/transferul funcţiilor bloc la punerea în funcțiune a echipamentelor de control şi operaţiunea de verificare/depanare (reglarea parametrilor PID etc.). Programele cu funcții bloc pot fi create cu uşurinţă doar punând funcțiile bloc în fereastra de programare şi efectuând conexiunile dintre ele cu mouse-ul.

CX-Programmer

cx-programmer v9.1 prod
CX-Programmer asigură o platformă software comună pentru toate tipurile de automate programabile (PLC) Omron – de la micro-PLC-uri până la sisteme de procesoare Duplex. Acesta permite conversia uşoară şi reutilizarea codului PLC între diferite tipuri de PLC-uri şi reutilizarea completă a programelor de control create cu un software de programare PLC-uri de generaţie mai veche.

Protocol CX

cx-protocol2 prod
Creează proceduri de transfer al datelor (macrouri de protocol) pentru a schimba date între dispozitivele cu porturi de comunicații seriale standard şi PLC utilizând o unitate sau o placă de comunicare serială.

Senzor CX

cxsensor prod
CX-Sensor permite configurarea şi monitorizarea gamei de senzori ZX de la Omron prin intermediul unor grupuri de afişaje uşor de utilizat. Fereastra de vizualizare grafică permite afișarea şi compararea simultană a ieşirilor analogice de la mai mulţi senzori, permiţând configurarea proceselor complexe. Software-ul include de asemenea un driver care permite accesarea datelor senzorului prin intermediul unei unităţi de control seriale Omron (SCU) şi de la alte aplicaţii Omron precum CX-Supervisor. Cu ajutorul aplicaţiei CX-Server OPC de la Omron este posibilă chiar şi monitorizarea în timp real a datelor senzorului folosind Microsoft Excel.

CX-Simulator

cx-simulator2 prod
Un mediu de depanare echivalent mediului real al sistemului PLC, în carese poate realiza simularea funcţionării unui PLC din seria CS/CJ cu un PLC virtual în calculator. CX-Simulator face posibilă evaluarea funcţionării programului, verificarea duratei ciclului şi reducerea timpului de depanare înainte de asamblarea echipamentelor propriu-zise.

Network Configurator for EtherNetIP

networkconfigurator prod
Configuratorul de reţea pentru EtherNet/IP permite configurarea unităţilor EtherNet/IP şi a controlerului pentru schimb de date între controller.
Asistenţă tehnică

Suport tehnic

service support peop
Chiar dacă o multitudine de informații puteau fi deja accesate în alte locuri, Omron a dezvoltat o zonă dedicată pentru informații adiționale de suport tehnic.
Documentare

Broşuri

Arată toate broşuri

Manuale

Arată toate manuale

Software

download

CX-One TRIAL Software

en ZIP 2,09 GB
o

Vă rugăm să vă sau să obţineţi accesul direct pentru a descărca acest document.

Arată toate software

Aveţi întrebări?

Suntem pregătiţi de ajutor.

Contactaţi-ne

Abonaţi-vă la actualizările de produs

Buletine informative despre inovaţii de produs, soluţii şi servicii, direct în inboxul dvs.

Vă mulțumim pentru abonarea la buletinul de știri Omron. Veți primi în curând un e-mail de la noi. Acest e-mail conține un link prin care activați abonarea la buletinul de știri pe e-mail. Această metodă este folosită din motive juridice și pentru a fi siguri că nimeni nu va folosi abuziv adresa dumneavoastră de e-mail.

Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]

Download

Documentaţie de produs

Descărcaţi fişe de date, manuale şi broşuri.

Căutaţi în centrul de descărcare

Cursuri de instruire

Beneficiaţi de instruire de la cei mai buni dintre inginerii noştri. De la începător la avansat.

Vizualizaţi cursuri de instruire