Environmental

Furnizarea de produse ecologice pentru întreaga lume

Politica Omron este aceea de a oferi produse garantate din punct de vedere ecologic (garantează că acestea nu conţin substanţe interzise) tuturor clienţilor din întreaga lume. În conformitate cu această politică, Omron a decis, de asemenea, să elimine în totalitate orice substanţă periculoasă din dispozitivele sale de control.

Omron se străduieşte să fie un pionier al industriei din punct de vedere al reglementării utilizării substanţelor chimice, având ca obiectiv eliminarea tuturor substanţelor periculoase din componenţa produselor Omron.

Omron şi mediul la nivel global

Cum abordăm chestiunea legată de mediu la nivel global? Vă oferim informaţii specifice privind modul în care ramura noastră de automatizare industrială gestionează problema mediului la nivel mondial. Citiţi despre acest subiect pe pagina globală de Web a IAB.

Informaţii suplimentare

Pentru întrebări legate de politica de mediu a Omron şi performanţele la nivel european, contactaţi: Omron Europe B.V., Departamentul de Calitate şi Mediu, Zilverenberg 2, 5234 GM 's-Hertogenbosch, Olanda.

WEEE

Directiva DEEE

Deşi produsele de automatizare industrială Omron nu intră sub incidenţa domeniului de aplicare a directivei DEEE, Omron se pregăteşte intens din punct de ved...

Învaţă mai mult