Eforturi de a respecta Directiva RoHS

Omron este o companie căreia îi pasă de mediu. Din acest motiv şi cu scopul de a satisface cerinţele clienţilor noştri, depunem toate eforturile necesare pentru a ne asigura că gama noastră extrem de variată de componente industriale respectă Directiva RoHS. Încă de la începutul anului 2006, înainte ca prima versiune a directivei RoHS să intre în vigoare, toate liniile noastre principale de produse precum şi produsele nou dezvoltate erau deja fabricate în conformitate cu RoHS.

Directiva RoHS

RoHS se referă la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011, privind restricţionarea utilizării anumitor substanţe periculoase în contextul echipamentelor electrice şi electronice (republicat).

Această directivă interzice comercializarea oricărui echipament electric şi electronic nou aflat sub incidenţa domeniului de aplicare a directivei, care conţine un nivel mai mare decât nivelul admis de plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent, bifenil polibrominat (BPB), sau eter difenil polibrominat (PBDE).

Obiective

Scopul acestei directive este acela de a aproxima legislaţiile statelor membre privind restricţiile legate de utilizarea substanţelor periculoase în fabricarea echipamentelor electrice şi electronice, şi de a contribui la protejarea sănătăţii umane şi la recuperarea şi eliminarea în condiţii de siguranţă pentru mediu a echipamentelor electrice şi electronice.