Conectare

Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]

Download

Înregistrare

Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]

Download

Vă mulţumim pentru că v-aţi înregistrat la Omron

Un mesaj e-mail pentru finalizarea creării contului dvs. a fost trimis la

Întoarceți-vă la site-ul web

să obţineţi accesul direct

Completaţi-vă detaliile mai jos şi obţineţi accesul direct la conţinutul de pe această pagină

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]

Download

Vă mulţumim pentru interesul dvs.

Acum aveţi acces la Directive privind DEEE, bateriile şi ambalajele

A fost trimis un mesaj e-mail de confirmare la

Continuaţi la pagină

Vă rugăm să vă sau să obţineţi accesul direct pentru a descărca acest document.

Directive privind DEEE, bateriile şi ambalajele

Responsabilitatea extinsă a producătorului (EPR), integrată în aceste Directive, este o abordare conform căreia producătorilor le revine o responsabilitate semnificativă pentru tratarea sau eliminarea produselor în urma utilizării de consumatori

DEEE - Directiva privind Deşeurile de Echipamente Electrice şi Electronice (2012/19/UE)

Scopul acestei directive îl constituie prevenirea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, precum şi reutilizarea, reciclarea sau alte forme de recuperare a unor astfel de deşeuri, în vederea reducerii activităţilor de eliminare a deşeurilor. De asemenea, aceasta are ca obiectiv îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale tuturor operatorilor implicaţi în ciclul de viaţă al echipamentelor electrice şi electronice, de ex. producătorii, distribuitorii şi consumatorii şi în special ale operatorilor direct implicaţi în tratarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.

Directiva privind bateriile (2006/66/CE)

Este destinată să contribuie la protecţia, păstrarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător, prin reducerea la minim a impactului negativ al bateriilor şi acumulatorilor uzaţi. Cu unele excepţii, aceasta se aplică tuturor bateriilor şi acumulatorilor, indiferent de natura chimică, de dimensiune sau de design.

Directiva privind ambalajele (94/62/CE)

Scopul este de a armoniza măsurile naţionale privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi de a preveni sau de a reduce impactul acestora asupra mediului înconjurător.

Acţiuni din partea Omron

Omron cooperează la nivel local de ţară în ceea ce priveşte dezvoltarea procedurilor şi a organizaţiilor pentru furnizarea infrastructurii pentru colectarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, ale bateriilor şi ale produselor de ambalare. Fiecare stat membru dezvoltă aceste practici în mod independent, pentru a se potrivi infrastructurii locale.