Directiva DEEE

Deşi produsele de automatizare industrială Omron nu intră sub incidenţa domeniului de aplicare a directivei DEEE, Omron se pregăteşte intens din punct de vedere al cerinţelor acestei directive, atât la nivel european cât şi global.

DEEE - Directiva privind Deşeurile de Echipamente Electrice şi Electronice (2002/96/EC)

Scopul acestei directive îl constituie prevenirea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, precum şi reutilizarea, reciclarea sau alte forme de recuperare a unor astfel de deşeuri, în vederea reducerii activităţilor de eliminarea a deşeurilor. De asemenea, aceasta are ca obiectiv îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale tuturor operatorilor implicaţi în ciclul de viaţă al echipamentelor electrice şi electronice, de ex. producătorii, distribuitorii şi consumatorii, şi în special a operatorilor direct implicaţi în tratarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.

Acţiuni din partea Omron

Omron a dezvoltat produse, având în vedere reciclarea uşoară a acestora şi evitarea utilizării de materiale periculoase pentru mediu. La nivel de ţară, Omron va coopera cu structurile abilitate în scopul dezvoltării de proceduri şi organizaţii care să asigure infrastructura necesară colectării, reciclării şi eliminării deşeurilor de echipamente şi produse electrice şi electronice. Fiecare stat membru va dezvolta aceste practici în mod independent, în funcţie de infrastructura locală.