Conectare

Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]

Download

Înregistrare

Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]

Download

Vă mulţumim pentru că v-aţi înregistrat la Omron

Un mesaj e-mail pentru finalizarea creării contului dvs. a fost trimis la

Întoarceți-vă la site-ul web

să obţineţi accesul direct

Completaţi-vă detaliile mai jos şi obţineţi accesul direct la conţinutul de pe această pagină

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]

Download

Vă mulţumim pentru interesul dvs.

Acum aveţi acces la OMRON anunţă viziunea „Shaping the Future 2030”

A fost trimis un mesaj e-mail de confirmare la

Continuaţi la pagină

Vă rugăm să vă sau să obţineţi accesul direct pentru a descărca acest document.

OMRON anunţă viziunea „Shaping the Future 2030”

Are în vizor vânzări nete de 930 de miliarde de yeni şi un profit din exploatare de 120 de miliarde de yeni în prima etapă (anul fiscal 2024)

OMRON şi-a publicat planurile pe termen lung pentru anul fiscal 2030 şi un plan de management pe termen mediu de trei ani, având ca obiectiv consolidarea ritmului şi extinderea dezvoltării sustenabile la nivel global. Proiectul are în vizor soluţionarea mai multor probleme sociale cu ajutorul tehnologiilor „Detecţie şi control + gândire” de la OMRON.

Denumită de Preşedintele şi Directorul executiv al OMRON, Yoshihito Yamada, ca „Shaping the Future 2030 (SF2030)”, viziunea este o extensie a filosofiei managementului bazat pe renumitele principii corporatiste ale organizaţiei, care subliniază dorinţa OMRON de a contura o societate sustenabilă, prin crearea continuă a valorilor sociale şi corporatiste din integrarea dezvoltării afacerii cu sustenabilitatea.

sf2030 fcard d en sol

Încă de la înfiinţarea sa din anul 1933, OMRON a contribuit la crearea unei societăţi mai bune prin soluţii de automatizări industriale, de îngrijire a sănătăţii şi de sisteme sociale. Preconizând că deceniul următor va marca naşterea „societăţii autonome”* şi apariţia mai multor probleme sociale diverse şi complexe, SF2030 enumeră modalităţile de maximizare a capacităţilor umane prin tehnologii de automatizare orientate spre oameni. Aceasta include crearea unor relaţii mai strânse între oameni şi maşini, un factor esenţial pentru a scoate la suprafaţă ce este mai bun în oameni, ajutându-i să rezolve problemele cu care se confruntă. Astfel, la rândul său, compania va fi nevoită să creeze noi valori corporatiste şi sociale.

„Deşi ne-am putut consolida profitabilitatea, reacţia la schimbare, implementarea managementului sustenabilităţii şi a valorilor noastre corporatiste prin metode optimizate de guvernanţă corporativă şi gestionare a riscurilor, sistemul nostru socio-economic rămâne dinamic. Dorim să creăm o creştere puternică şi autonomă şi să ne dezvoltăm şi mai mult managementul corporatist, pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă a afacerii noastre”, a adăugat dl Yamada.

sf2030 fcard a en sol

„Perioada de tranziţie va fi însoţită de perturbări în sistemele sociale determinate de mai mulţi factori, precum schimbările climatice, îmbătrânirea populaţiei şi discrepanţele economice în creştere între indivizi, acestea fiind doar câteva. Acest scenariu va da naştere unor probleme sociale noi şi complexe, care vor avea nevoie de soluţii mai noi şi sustenabile, susţinute de tehnologie. Acesta este domeniul în care dorim să ne îmbunătăţim contribuţia. Dacă reuşim acest lucru, vom crea o valoare socială sporită”.

Cele trei probleme sociale identificate de OMRON ca fiind relevante pentru SF2030 sunt neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon, crearea unei societăţi digitale şi creşterea speranţei de viaţă sănătoasă.

sf2030 fcard c en sol

În prima etapă a planului de management SF2030, compania îşi propune să obţină vânzări nete de 930 de miliarde de yeni şi un profit din exploatare de 120 de miliarde de yeni pe un termen mediu de trei ani, între 2022 şi 2024, urmând următoarele strategii comerciale în privinţa problemelor sociale identificate:

  • Automatizare industrială: compania va accelera dezvoltarea producţiei pregătite pentru a promova o societate sustenabilă. Accentul se pune pe rezolvarea lipsei de forţă de muncă şi pe îmbunătăţirea productivităţii. OMRON va urmări să creeze o sală de producţie care să contureze un viitor sustenabil, în armonie cu mediul global şi cu satisfacţia muncitorilor. 
  • Îngrijirea sănătăţii: susţinută de progresul pozitiv înregistrat de eforturile sale de a reduce la zero evenimentele legate de boli cardiovasculare, compania OMRON se va concentra şi mai mult pe monitorizarea preventivă şi de la distanţă a stării de sănătate, continuând să promoveze utilizarea la domiciliu a dispozitivelor medicale şi gestionarea hipertensiunii bazată pe date, pentru a asigura servicii de îngrijire a sănătăţii mai accesibile şi o viaţă mai sănătoasă pentru oamenii din întreaga lume.  
  • Soluţii sociale: contribuind la utilizarea eficientă a energiilor regenerabile, OMRON va contribui la crearea unei infrastructuri digitale sustenabile care să susţină societatea autonomă. OMRON îşi va folosi tehnologia avansată de control al energiei pentru colectarea, păstrarea şi optimizarea energiei.  
  • Domeniul soluţiilor pentru dispozitive şi module: OMRON va ajuta la răspândirea noilor energii şi a comunicaţiilor de mare viteză prin contribuţia la crearea unor dispozitive avansate mai robuste şi mai eficiente. 

Pe lângă obiectivele financiare, compania a enumerat şi 10+1 obiective nefinanciare, ca parte a planului său de management. Pentru a susţine aceste planuri ambiţioase, OMRON doreşte să implementeze schimbări importante în managementul companiei şi în capacităţile organizaţionale proprii. Iată o prezentare succintă a principalelor iniţiative:

  • Trecerea de la o perspectivă bazată pe produs la una bazată pe valorile esenţiale: transformarea perspectivei companiei din simpla creare a performanţei şi valorilor bazate pe calitate în crearea de valori esenţiale, care să ajute utilizatorii să contribuie la dezvoltarea soluţiilor.  
  • Evoluţia modelelor de afaceri: compania doreşte să-şi dezvolte numărul de colaborări şi conexiuni cu organizaţii şi cu parteneri de afaceri care au acelaşi mod de gândire, în vederea creării de soluţii mai bune şi mai noi.  
  • Atenţie sporită acordată „diversităţii şi incluziunii”: pentru a ne asigura că resursele umane vor fi cheia succesului SF2030, sunt necesare investiţii în dezvoltarea talentelor şi în promovarea unei culturi organizaţionale bazată pe incluziune. 
  • Îmbunătăţirea rezilienţei lanţului de alimentare: pentru a face faţă modificărilor rapide din mediul de afaceri, în cazuri precum dezastrele naturale şi riscurile geopolitice, precum şi pentru a consolida eficienţa operaţională, sunt necesare îmbunătăţirea dezvoltării proiectării şi producţia descentralizată. 
  • Consolidarea iniţiativelor privind sustenabilitatea: pentru a atinge neutralitatea emisiilor de carbon, pentru a reduce impactul asupra mediului prin obiective de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru a respecta drepturile omului la nivel global. Acordând prioritate acestor aspecte, OMRON îşi va îmbunătăţi avantajul competitiv. 
  • Accelerarea „operaţiunilor corporatiste bazate pe date prin DX”:  pentru a susţine transformarea companiei şi pentru a oferi oamenilor un stil de lucru stabil, sigur şi progresiv.

„Prin SF2030, obiectivul nostru este a contura o societate mai bună, pe care oamenii să se poată baza întotdeauna. O organizaţie care continuă să satisfacă aşteptările ridicate ale oamenilor din toată lumea”, a conchis dl Yamada.

Pentru mai multe informaţii, faceţi clic aici

* Pentru mai multe detalii privind SF2030 şi planul de management pe termen mediu, faceţi clic aici.

Urmăriţi OMRON Industrial Automation pe LinkedIn