Programul ecologic Omron 2020

Omron consideră soluţionarea problemelor legate de mediu ca făcând parte din responsabilitatea corporatistă a companiei, fiind astfel un important obiectiv de management.

În baza acestui obiectiv, am elaborat viziunea noastră asupra mediului, intitulată "Green Omron 21", în luna mai a anului 2002, care are ca scop maximizarea pe termen lung a valorilor Omron din punct de vedere corporatist şi contribuirea la clădirea unei societăţi durabile, în care resursele să circule. În anul fiscal 2005, Omron şi-a revizuit domeniile de activitate şi obiectivele specificate în precedentul plan de acţiune privind mediul, până în anul 2010 şi a lansat programe noi în cele şase domenii cheie de activitate, conform imaginii de mai jos.

Informaţii cu privire la proiectele de dezvoltare durabilă propuse de Omron veţi găsi pe pagina noastră globală de Web.

Green Omron 21.JPG